53230 - Η Κύπρος είναι

Ν. Λυγερός

Η Κύπρος είναι
κλειδωμένος στόχος
που πρέπει
να απελευθερωθεί
με στρατηγική
που ξεπερνά
τα εμπόδια
που προκαλεί
ο επεκτατισμός
της Τουρκίας
αλλά
αν έχεις
τη μεγάλη
εικόνα
ξέρεις ότι μπορείς
να συνεχίσεις
τον αγώνα
για να γίνει
πραγματικότητα
το όραμα
της ελευθερίας.