53233 - Σε ένα Μνημείο

Ν. Λυγερός

Σε ένα Μνημείο
είναι σπάνιο
να έχουμε μαζί
τους Αθώους
και τους Δίκαιους
να ζουν
στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας
έτσι
όταν γίνεται
αυτός ο συνδυασμός
πρέπει
να νιώσεις
τη στρατηγική
χαρά
που είναι
μορφή υλοποίησης
της Αγάπης
της Ανθρωπότητας.