53235 - Μετά το 2025

Ν. Λυγερός

Μετά το 2025
μπορεί
να δυσκολευτείτε
να πείσετε
τους νέους
μαθητές
ότι υπήρχαν
προβλήματα
που έπρεπε
να λυθούν
για να γίνει
πραγματικότητα
αυτό
που ζουν
χωρίς
να έχουν
αντιληφθεί
ότι πρόκειται
για άθλο.