53237 - Τα στοιχεία

Ν. Λυγερός

Τα στοιχεία
του Κοσσυφοπεδίου
έχουν
εισχωρήσει
στα Σκόπια
και αυτό
φαίνεται
σε πολιτικό
επίπεδο
αφού
μπορούν
να επηρεάσουν
τις εξελίξεις
χωρίς
δυσκολία.