53238 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
των Ουτσεκάδων
είναι δεδομένη
γιατί ποτέ
δεν σταμάτησε
να σφάζει
αθώους
χωρίς
να υπολογίζει
κανένα
γιατί θέλει
να μην υπάρχει
κανένα
ελεύθερο
ον.