53241 - Παλαιότερα

Ν. Λυγερός

Παλαιότερα
δεν μπορούσες
να βρεις
τους δακτυλισμούς
των παραδοσιακών
ρυθμών
αλλά
λόγω αγάπης
Ανθρωπότητας
έκανες την αναγκαία
υπέρβαση
και κατάφερες
να ανακαλύψεις
τον κατάλληλο
τρόπο
ερμηνείας.