53243 - Η Κύπρος θέλει

Ν. Λυγερός

Η Κύπρος θέλει
να είναι ελεύθερη
και για μας
αυτό αποτελεί
αποστολή
που πρέπει
να εκτελέσουμε
για να βοηθήσουμε
τους αθώους
που περιμένουν
για να ζήσουν
επιτέλους
ανθρώπινα
χωρίς τον φόβο
της κατοχής.