53247 - Αληθινές διαπραγματεύσεις

Ν. Λυγερός

Αληθινές διαπραγματεύσεις
χρειάστηκαν
για να πετύχουμε
αυτό το αποτέλεσμα
για την Ελλάδα
για την Γαλλία
που υποστήριζε
τον Νότο
για να υπάρχει
μια δυναμική
στρατηγική
που επιτρέπει
πραγματική
ανάκαμψη
για το μέλλον
όλης της Ευρώπης.