53248 - Επειδή η ΕΕ

Ν. Λυγερός

Επειδή η ΕΕ
γεννήθηκε
μετά τον πόλεμο
ξέρει πως είναι
να είσαι
ανθεκτικός
στις επιθέσεις
και στις πιέσεις
έτσι πήρε
θαρραλέα
απόφαση
τώρα
για να προετοιμάσει
το μέλλον
με τρόπο
στρατηγικό.