53250 - Η Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Η Ελλάδα
χάρη
στις στρατηγικές
κινήσεις
που κάνει
θέλει πια
ενίσχυση
και όχι πια
βοήθεια
γιατί
η αξιοπιστία της
έχει
ανέβει
στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.