53251 - Αφήνουμε πίσω

Ν. Λυγερός

Αφήνουμε πίσω
τις καθυστερημένες
ιδεολογίες
και προχωράμε
δυναμικά
γιατί
ξέρουμε
ότι είναι
ο πιο σωστός
τρόπος
για να λύσουμε
τα προβλήματα
με τη δημιουργία
στρατηγικής
συμμαχίας.