53260 - Οι Αθώοι

Ν. Λυγερός

Οι Αθώοι
του 1905
δεν είχαν
καμιά 
σχέση
με τους βάρβαρους
που προσπάθησαν
να τους εκμεταλλευτούν
για να φανεί
ότι έχουν
το δικαίωμα
να είναι
βάρβαροι
με όλους
χωρίς
ενοχές.