53261 - Η προπαγάνδα

Ν. Λυγερός

Η προπαγάνδα
της Σοβιετικής
Ένωσης
προσπάθησε
να αλλοιώσει
την επανάσταση
του 1905
ενώ αυτή
ήταν άλλης
φύσης
γιατί είχε
μέσα της
ανθρωπιά
και αθωότητα
δηλαδή
τίποτα
το κοινό
με τη βαρβαρότητα.