53266 - Δεν πρόκειται

Ν. Λυγερός

Δεν πρόκειται
ν’ αφήσουμε
καμία
προπαγάνδα
να αλλάξει
την ιστορία
προς όφελος της
ενώ
είναι
της βαρβαρότητας
και μισεί
κάθε
ανθρώπινο
στοιχείο
γιατί
θέλει
σκλάβους.