53269 - Κάθε μελέτη

Ν. Λυγερός

Κάθε μελέτη
της ιστορίας
δείχνει
πόσες πληγές
έχει προκαλέσει
η βαρβαρότητα
με διάφορους
τρόπους
που φτάνουν
ακόμα
και στο επίπεδο
της γενοκτονίας
για ν’ αλλάξει
τις ζωές
των αθώων
ανθρώπων.