53272 - Πάνω από τη φλαμουριά 

Ν. Λυγερός

Πάνω από τη φλαμουριά
φάνηκε
ο πυργίσκος
της βιβλιοθήκης
του καθεδρικού ναού
Αγίου Ιωάννη
και κάθε παράθυρο
της σκεπής
ήταν τρόπος
επιτήρησης
του παρελθόντος
της ιστορίας
που ζούσε
μέσα μας
εδώ
και αιώνες
λόγω Ανθρωπότητας.