53273 - Εκεί όπου

Ν. Λυγερός

Εκεί όπου
τραγουδούσαν
το πρωί
και μάθαιναν
οι μικροί
μαθητές
υψηλές
γνώσεις
στον τομέα
της ιερής
μουσικής
τώρα
βρίσκεις
τον θησαυρό
του ναού
του Αγίου
Ιωάννη.