53274 - Τα αγάλματα

Ν. Λυγερός

Τα αγάλματα
του Εφετείου
της Λυών
στην Παλιά
Πόλη
έδειχναν
με το ύφος τους
ποιο
είναι
το κλασικό
ύφος
της όλης
δομής
απέναντι
στη δικαιοσύνη.