53283 - Πρέπει

Ν. Λυγερός

Πρέπει
να υπενθυμίζουμε
στην Τουρκία
ότι την διώξαμε
από την ΑΟΖ μας
και θα το κάνουμε
ξανά
διότι
δεν υπάρχει
λόγος
να την αφήνουμε
να καταπατήσει
τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα.