53284 - Οι κινήσεις

Ν. Λυγερός

Οι κινήσεις
της Τουρκίας
είναι
απεγνωσμένες
γιατί
βλέπει
ότι δεν μπορεί
να παίξει
στην σκακιέρα
την ενεργειακή
απλώς
πρέπει
κι εμείς
να λειτουργούμε
ορθολογικά
και στρατηγικά.