53285 - Το γεγονός

Ν. Λυγερός

Το γεγονός
ότι το πολεμικό
ναυτικό
είναι ήδη
στην θαλάσσια
περιοχή
που διεκδικεί
η Τουρκία
ξεκαθαρίζει
το όλο
πλαίσιο
και ρίχνει
φως
πάνω
στο σκοτάδι
της προπαγάνδας.