53286 - Το δίκτυο

Ν. Λυγερός

Το δίκτυο
των αγωγών
δεν συμπεριλαμβάνει
την Τουρκία
όσο
και να χτυπιέται
γιατί
δεν υπάρχει
κανένα
όφελος
για τα κράτη
που έχουν
δημιουργήσει
αυτή
την στρατηγική
συμμαχία.