53287 - Δεν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει
κανένα
πλαίσιο
σύγκρισης
με την κρίση
της Κούβας
έτσι
μόνο
αυτοί
που δεν μελετούν
την ιστορία
μπορούν
να μιλούν
με αυτόν
τον τρόπο
χωρίς
βάθος.