53289 - Δεν είχε

Ν. Λυγερός

Δεν είχε
προβλέψει
την αποφασιστικότητα
της Ελλάδας
η Τουρκία
γιατί
είχε
συνηθίσει
τα προηγούμενα
χρόνια
να μη λέμε
απολύτως
τίποτα
σε όλες
τις προκλήσεις
όσο παράλογες
και να ήταν.