53292 - Λειτουργούμε

Ν. Λυγερός

Λειτουργούμε
στο πλαίσιο
του φυσικού
αερίου
που αποτελεί
καταλυτικό
στοιχείο
για την στρατηγική
και την ενεργοποίηση
της πολιτικής
διότι
η ενέργεια
είναι
υπόβαθρο
για την συνέχεια
της οικονομίας
του μέλλοντος.