53297 - Να προστατεύεις

Ν. Λυγερός

Να προστατεύεις
τους αθώους
όταν φοβούνται
χωρίς λόγο
γιατί
με γνώσεις
μπορούν
να μάθουν
πώς να ζήσουν
εντός
της Ανθρωπότητας
και πέρα
των κοινωνιών
της λήθης
που σβήνουν
την ανθρωπιά.