53298 - Οι αθώοι

Ν. Λυγερός

Οι αθώοι
είναι
προτεραιότητα
για μας
διότι
χωρίς
εμάς
δεν έχουν
καμία
ασπίδα
ενάντια
στη βαρβαρότητα
γιατί
ανήκουμε
στους ανθρώπους
που επιστρέφουν
για να σώσουν
τους άλλους.