53302 - Με το Allegretto

Ν. Λυγερός

Με το Allegretto
του Schubert
άκουσες
πώς λειτουργεί
το πιάνο
όταν υπάρχει
ευαισθησία
που προέρχεται
από ανθρώπινη
αθωότητα
που θαυμάζει
τη φύση
της μουσικής
για να χαρεί
επιτέλους
η ψυχή
του συνθέτη.