53305 - Παίξαμε

Ν. Λυγερός

Παίξαμε
στο μαντολίνο
το θέμα
της Λάρας
και ταυτόχρονα
βλέπαμε
μπροστά μας
τις εικόνες
της ταινίας
αλλά
και τις σελίδες
του έργου
που προσπάθησε
να αφανίσει
η κόκκινη
βαρβαρότητα
μάταια
όμως.