53311 - Το λεξιλόγιο

Ν. Λυγερός

Το λεξιλόγιο
του τραίνου
δημιουργεί
ένα 
ολόκληρο
κόσμο
για όσους
προσέχουν
πώς
άλλαξε
ο κόσμος
χάρη
σε δύο
γραμμές
μόνο.