53313 - Το διάταγμα

Ν. Λυγερός

Το διάταγμα
του 1648
απαγόρευσε
όλα
τα όργανα
μουσικής
που κάηκαν
και οι μουσικοί
διώχθηκαν
χωρίς
έλεος
έτσι
γεννήθηκε
η Балалайка
γιατί ήταν
εύκολο
να φτιαχτεί.