53316 - Αν έγινε

Ν. Λυγερός

Αν έγινε
παρέμβαση
από τη Μέρκελ
δεν είναι
τυχαίο
αλλά
η συνέπεια
της νέας
προεδρίας
της Γερμανίας
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
για το δεύτερο
εξάμηνο
του 2020.
Ας το έχεις
στο μυαλό σου
όταν βλέπεις
τα δεδομένα
που σ’ απασχολούν.