53320 - Με την ιστορία

Ν. Λυγερός

Με την ιστορία
οι κινήσεις
γίνονται
πράξεις
που παράγουν
έργο
αλλιώς
η κοινωνία
θα ζούσε
μόνο
με το παρόν
ενώ
ο Χρόνος
ζει
με την Ανθρωπότητα.