53321 - Στα μυστικά

Ν. Λυγερός

Στα μυστικά
της ιστορίας
βρίσκεις
αναφορές
που βοηθούν
για να αναλύσεις
τα δεδομένα
του μέλλοντος
που μοιάζουν
να είναι
εντελώς
καινούργια
ενώ είναι
απλώς
η συνέχεια
του έργου.