53324 - Το αύριο

Ν. Λυγερός

Το αύριο
δεν είναι
ανεξάρτητο
από το χθες
γι’ αυτό
κοίτα
τις ενδείξεις
για να δεις
την ουσία
εκεί
όπου
άλλοι
θα την άφηναν
θεωρώντας
ότι δεν έχει
καμιά
σημασία.