53326 - Το παρόν

Ν. Λυγερός

Το παρόν
χωρίς
ιστορία
δεν έχει
δεδομένα
επεξεργασίας
γιατί
ξεχνά
την ουσία
έτσι
αυτή
πρέπει
ν’ αναζητάς
πιο βαθιά
μέσα
στο Χρόνο.