53328 - Εξετάζοντας

Ν. Λυγερός

Εξετάζοντας
τα στοιχεία
του γάμου
σε ιστορικό
επίπεδο
βλέπεις
πόσο
μπορεί
να έχει
αλλάξει
κομμάτι
της ιστορίας
που θεωρούσες
ότι ήταν
εντελώς
ανεξάρτητο.