53330 - Μερικές λεπτομέρειες

Ν. Λυγερός

Μερικές λεπτομέρειες
της ιστορίας
είναι χαρακτηριστικές
για το μέλλον
έτσι
να θυμάσαι
τη θέση
του Τάσσου Παπαδόπουλου
και του Βάσου Λυσσαρίδη
όταν όλοι
επέμεναν
να συμφωνήσουν
ενώ τίποτα
δεν είχε
νόημα
για το μέλλον
και γι’ αυτό
έγινε και το 1974.