53331 - Αν η Αγία Σοφία

Ν. Λυγερός

Αν η Αγία Σοφία
δεν είναι
προσβάσιμη
με τον ίδιο τρόπο
και ανατρέπεται
το πλαίσιο
της UNESCO
και της ένταξης
στον κατάλογο
το 1985
τότε θα μπορεί
να κινηθεί
αλλιώς
θα είναι
απλώς
ένα τέχνασμα.