53333 - Οι Τούρκοι

Ν. Λυγερός

Οι Τούρκοι
δεν δίνουν
καμιά αξία
στο Πατριαρχείο
και δεν είναι
η αντιμετώπισή του
τρόπος
συσπείρωσης
για αυτούς
αλλά
η μετακίνηση
της πρωτεύουσας
είναι θέμα
άλλων διαστάσεων
που πρέπει
να εξετασθεί.