53343 - Η επιστολή Balfour

Ν. Λυγερός

Η επιστολή Balfour
του 1917
είναι η προετοιμασία
μιας αποστολής
που θα υλοποιηθεί
με το τέλος
του πρώτου
παγκοσμίου πολέμου,
τη Διάσκεψη
Παρισίου
και San Remo
που επιβεβαιώθηκε
με τη Συνθήκη Σεβρών
το 1920
έτσι γεννήθηκε
το τραγούδι
Hava nagila.