53345 - Το κενό

Ν. Λυγερός

Το κενό
μιας προσευχής
ήχησε
λόγω
βαρβαρότητας
χωρίς
όμως
να υπάρχει
αληθινό
πλαίσιο
στήριξης
για το μέλλον
έτσι
άρχισε
η αντίστροφη
μέτρηση.