53346 - Η Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Η Ελλάδα
στάθηκε
στο ύψος
των περιστάσεων
για την προστασία
των συνόρων μας
αλλά και
των κυριαρχικών
δικαιωμάτων
έτσι έχει
αναβαθμιστεί
η αξιοπιστία μας
σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
και στην περιοχή
της Ανατολικής
Μεσογείου.