53350 - Το τριαντάφυλλο

Ν. Λυγερός

Το τριαντάφυλλο
της Ιεριχούς
άρχισε
να ζει
ελεύθερο
στο μπαλκόνι
του ήλιου
διότι
ήξερε
ότι υπάρχει
αγάπη
του Χρόνου
για το μέλλον
της ζωής του
και χάρηκε
επιτέλους.