53352 - Το παρελθόν

Ν. Λυγερός

Το παρελθόν
σου δείχνει
πόσο
μεγάλη
βαρβαρότητα
έχουν
υποστεί
οι μουσικοί
οι χορευτές
κι οι σκακιστές
αφού
οι άλλοι
θεωρούσαν
ότι ήταν
διαβολικές
οι υπάρξεις τους.