53356 - Μετά από 80 χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από 80 χρόνια
αυτό
που πραγματικά
απασχολεί
αυτόν
που έζησε
εκείνη
την ημέρα
είναι πως
αυτοί
που είχαν
οριστεί
να προστατέψουν
την Ελλάδα
την άφησαν
στο έλεος
του Θεού
για να μην εκτεθούν.