53357 - 11 Σεπτεμβρίου 1967

Ν. Λυγερός

Οι παρατηρήσεις
των φιλελεύθερων
πολιτικών
της Αμερικής
προκάλεσαν
ένα νοητικό
σοκ
και στη συνέχεια
εκδηλώθηκε
η θέληση
της απελευθέρωσης
από τη βαρβαρότητα
που ήθελε
όλο και περισσότερο
να καταπατηθεί
η Δημοκρατία
της Ελλάδας.