53358 - Τα γεγονότα

Ν. Λυγερός

Τα γεγονότα
της εποχής
δείχνουν
με τρόπο
ξεκάθαρο
την αναξιοπιστία
ατόμων
που επίσημα
ήταν
υπεύθυνοι
αλλά
αποδείχθηκε
ότι ήταν
και δειλοί
και ανίκανοι
να προστατέψουν
την Ελλάδα.