53360 - Το Πάτερ Ημών

Ν. Λυγερός

Το Πάτερ Ημών
που είπαμε
στην Αγία Σοφία
δεν το ξέχασες
ενώ
ήταν
απαγορευμένο,
τώρα
να θυμάσαι
και την υπόσχεση
της απελευθέρωσης
γιατί
είναι
το πρέπον
για τη συνέχεια
του Ελληνισμού
και του Χριστιανισμού.