53361 - Πρέπει να καταγραφεί

Ν. Λυγερός

Πρέπει να καταγραφεί
η καινοτομία
της Τουρκίας
στον τομέα
των σεισμικών
ερευνών
αφού κατάφερε
να μελετήσει
την Ανατολική
Μεσόγειο
χωρίς να βγει
το σεισμικό
από το λιμάνι
πράγμα
που κανείς
άλλος
δεν έκανε.